Κεντρικά Γραφεία

Οδός Σαρωνικού 4, 2035 Στρόβολος
Τ.Θ. 21307, 1506 Λευκωσία
Τηλ:  +357 22 507 000
Φαξ: +357 22 507 001
E-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 17.30
Παρασκευή: 08.00 – 14.00

Έκθεση Λευκωσίας

Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ

Οδός Σανταρόζα 11, 2035 Στρόβολος
Τηλ:  +357 22 820 000
Φαξ: +357 22 820 001
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.30 – 13.00 & 14.00 – 18.00

Δομικά Υλικά

Οδός Σταυραετού 2, 2035 Στρόβολος
Τηλ:  +357 22 820 000
Φαξ: +357 22 820 001
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 16.45
Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 16.00


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες