Κεντρικά Γραφεία

Οδός Σαρονικού 4, 2035 Στρόβολος
Τ.Θ. 21307, 1506 Λευκωσία
Τηλ:  +357 22 507 000
Φαξ: +357 22 507 001
E-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 17.30
Παρασκευή: 08.00 – 14.00

Έκθεση Λευκωσίας

Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ

Οδός Σανταρόζα 11, 2035 Στρόβολος
Τηλ:  +357 22 820 000
Φαξ: +357 22 820 001
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.30 – 13.00 & 14.00 – 18.00

Δομικά Υλικά

Οδός Σταυραετού 2, 2035 Στρόβολος
Τηλ:  +357 22 820 000
Φαξ: +357 22 820 001
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 16.45
Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 16.00

Έκθεση Λεμεσού

Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ, Δομικά Υλικά

Γωνία Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, Κάτω Πολεμίδια
Τηλ:  +357 25 826 999
Φαξ: +357 25 341 302
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ – Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 15.00 – 17.30

ΩΡΑΡΙΟ – Δομικά Υλικά
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 13.30 – 17.00

Έκθεση Πάφου

Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ, Δομικά Υλικά

Λεωφ. Μεσόγης 122, Κατάστημα 3, 8280 Πάφος
Τηλ: +357 26 819 355
Φαξ: +357 26 937 144
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ – Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 18.00

ΩΡΑΡΙΟ – Δομικά Υλικά
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 18.00


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες