Κεντρικά Γραφεία

Οδός Σαρονικού 4, 2035 Στρόβολος
Τ.Θ. 21307, 1506 Λευκωσία
Τηλ:  +357 22 507 000
Φαξ: +357 22 507 001
E-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 17.30
Παρασκευή: 08.00 – 14.00

Έκθεση Λευκωσίας

Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ

Οδός Σανταρόζα 11, 2035 Στρόβολος
Τηλ:  +357 22 820 000
Φαξ: +357 22 820 001
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.30 – 13.00 & 14.00 – 18.00

Δομικά Υλικά

Οδός Σταυραετού 2, 2035 Στρόβολος
Τηλ:  +357 22 820 000
Φαξ: +357 22 820 001
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 16.45
Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.00 – 16.00

Έκθεση Λεμεσού

Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ, Δομικά Υλικά

Βασιλέως Κωνσταντίνου 27, 3075, Λεμεσός

Τηλ:  +357 25 826 999
Φαξ: +357 25 341 302
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ – Είδη Υγιεινής, Κεραμικά, Παρκέ
Δευτέρα μέχρι Πέμπτη: 08.30 – 13.00 & 15.00 – 18.00
Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 15.00 – 18.00

Γραφεία και Αποθήκη Λεμεσού

Δομικά Υλικά

Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου Οδός Μιχαήλ Ψέλλου 6 4101 Λεμεσός
Τηλ:  +357 25 826 999
Φαξ: +357 25 341 302
Ε-mail: info@gevo.com.cy

ΩΡΑΡΙΟ – Δομικά Υλικά
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08.00 – 13.00 & 14.15 – 17.15


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες