Θέση εργασίας – Οδηγός / Εργάτης στη Λεμεσό.

Καθήκοντα:

Προετοιμασία, συντονισμός παραγγελιών και παράδοση εμπορευμάτων σε πελάτες
Καθημερινός έλεγχος του οχήματος

Προσόντα:

  1. Δίπλωμα κατηγορίας Β
  2. Απόφοιτος Γυμνασίου
  3. Χειρισμός περονοφόρου οχήματος (forklift)

Απολαβές:

Προσφέρεται ικανοποιητική αμοιβή, Ταμείο Προνοίας και 13ος μισθός

Συμπληρώστε την φόρμα:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι τις 21/06/2019