Μηχανικός Πωλήσεων στη Λευκωσία

Ψάχνουμε για Μηχανικό Πωλήσεων για τον τομέα Εμπορίας και Εφαρμογής Εξειδικευμένων Δομικών Υλικών στη Λευκωσία με αναγνωρισμένο πτυχίο στον ευρύτερο τομέα.

Προσόντα:

Ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει:

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Πείρα στις πωλήσεις είναι απαραίτητη
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Διοικητικές ικανότητες

Συμπληρώστε την φόρμα:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα πιο κάτω: