ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Otoman Baths Paphos
Otoman Baths Paphos

Αρχιτέκτονας:

Έλλη Κωνσταντινίδου

Εργολάβος:

Domicon

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Mapei Mapeantique Rinzaffo, Mapeantique MC, Mapeantique FC, Mapei Mapelastic


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες