Εξομάλυνση δαπέδου

MAPEGROUT SV

PDF download

Ρευστό κονίαμα,μη συρρικνούμενο, ταχείας πήξης και ωρίμανσης για την επισκευή του σκυροδέματος και την αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και αστικών κατασκευών.

 

NIVORAPID

PDF download

Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, εξαιρετικά ταχύπηκτο, κατάλληλο και για κατακόρυφες επιφάνειες, για στρώσεις πάχους από 1 έως 20 mm.

Low emissions  fast track Green Innovation

PLANIGROUT 300

PDF download

Εποξειδικό, ρευστό κονίαμα, τριών συστατικών για αγκυρώσεις ακριβείας.

PLANITOP FAST 330

PDF download

Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης, που εφαρμόζεται σε πάχος από 3 έως 30 mm, για την εξομάλυνση δαπέδων και τοίχων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

  fast track Low emissions

TOPCEM PRONTO

PDF download

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο κονίαμα, υψηλής θερμιικής αγωγιμότητας με κανονικό χρόνο πήξης για την προετοιμασία μη συρρικνωμένων τσιμεντοειδών δαπέδων ταχείας ξήρανσης (4 ημέρες).

Low emissions  fast track

TOPCEM

PDF download

Ειδικό υδραυλικό συνδετικό για την προετοιμασία μη συρρικνούμενων τσιμεντοειδών δαπέδων, με κανονικό χρόνο πήξης και ταχεία ξήρανση (4 ημέρες).

Low emissions fast track

ULTRAPLAN ECO

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, με πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για στρώσεις πάχους από 1 έως
10 mm.

Der Blau Engel Low emissions  fast track

ULTRAPLAN MAXI

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις πάχους από 3 έως 40 mm.

Low emissions  fast track

ULTRAPLAN

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις πάχους από 1 έως 10 mm.

Der Blau Engel Low emissions  fast track

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες