Το Σπίτι μου

Το έμπειρο προσωπικό μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει συμβουλές στον ιδιώτη πελάτη τόσο στις εκθέσεις και τα γραφεία της εταιρείας όσο και στον ίδιο τον χώρο της οικοδομής, αν κριθεί απαραίτητο, καθοδηγώντας στην πιο κατάλληλη χωροταξική διάταξη, λειτουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης, η τεχνική υποστήριξη σας παρέχει κατευθύνσεις για ορθή, αποτελεσματική, οικονομική και ασφαλή εφαρμογή των προϊόντων μας.


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες