Οι Εξωτερικοί Χώροι μου

Εξίσου σημαντικοί και οι εξωτερικοί χώροι στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας. Βρες το κατάλληλο δάπεδο για τον καθιστικό χώρο στην αυλή και τα μονοπάτια, για να τα συνδυάσεις με την αρχιτεκτονική του κήπου.

Στη GEVO είναι εφικτό!


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες