Η Πισίνα μου

Ο χώρος που όλοι θα θέλαμε αφού προσφέρει και την επιπρόσθετη πολυτέλεια που επιζητούμε. Η αισθητική του χώρου σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Όμως σημαντική είναι και η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για υδατοστεγάνωση και εφαρμογή των ψηφίδων ή κανονικών πλακιδίων που θα χρησιμοποιηθούν.

Στη GEVO…γίνεται!


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες