ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 1000m3

Water Tank Underground 1000m3 Choirokoitia
Water Tank Underground 1000m3 Choirokoitia

Αρχιτέκτονας:

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εργολάβος:

G & M Charalambous Ltd

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Mapei Idrosilex Pronto, Mapei Mapecoat DW-25


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες