SUN TOWER HOME CENTER

SUN TOWER HOME CENTER Limassol
SUN TOWER HOME CENTER Limassol

Αρχιτέκτονας:

Λάζαρος Λαζάρου

Εργολάβος:

Chrigesa

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Mapei Adesilex P9, Keracolor, Mapesil AC, Mapeflex PU 45, Mapefloor I300SL, Hydrosur, Cimentex, Hydroblock, Dow Roofmate/Wallmate


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες