Βοηθητικά προϊόντα

ADESILEX T SUPER

PDF download

Κόλλα πολύ υψηλής συγκολλητικής ικανότητας για σωλήνες υψηλής πίεσης από PVC και για στεγανωτικές ταινίες Mapeband.

MAPEBAND

PDF download

Ταινία καουτσούκ με αντοχή στα αλκάλια, με πίλημα, για τσιμεντοειδή συστήματα στεγάνωσης και στεγανωτικές μεμβράνες σε υγρή μορφή.

Low emissions

MAPEBAND PE 120

PDF download

Ταινία PVC για στεγανωτικές μεμβράνες σε υγρή μορφή.

MAPEBAND TPE

PDF download

Ταινία από ΤΡΕ για την εύκαμπτη σφράγιση και στεγάνωση αρμών διαστολής και ρωγμών, που υφίστανται μετακινήσεις.

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες