Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων

Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων

DYNAMON EASY 21

PDF download

Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, υπερρευστοποιητής με βάση τροποποιημένα ακρυλικά πολυμερή, για σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο νερού/τσιμέντου, υψηλές μηχανικές αντοχές και διατήρηση της εργασιμότητας.

DYNAMON HAA

PDF download

Chloride-free hardening accelerating admixture for concrete.

DYNAMON SP1

PDF download

Super-plasticizers based on a modified acrylic polymer for precast concrete with low water/cement ratio and very high mechanical strengths at early and final age.

DYNAMON SR1

PDF download

Super-plasticizers based on a modified acrylic polymer for ready-mix concrete with low water/cement ratio, high mechanical strength and long slump retention.

FORM RELEASE AGENT DMA 1000

PDF download

Αποκολλητικό γαλάκτωμα για ξύλινα καλούπια σκυροδέματος. Αραιώνεται υποχρεωτικά με νερό, σε καινούργια ή πολύ απορροφητικά καλούπια 1 μέρος DMA 1000 με 5 έως 10 μέρη νερού ενώ σε χρησιμοποιημένα καλούπια 1 μέρος DMA 1000 με 20 μέρη νερού.

FORM RELEASE AGENT DMA 2000

PDF download

Έτοιμο προς χρήση αποκολλητικό λάδι χημικής και φυσικής δράσης για χαλύβδινα, αλουμινένια, και πλαστικά καλούπια σκυροδέματος.

IDROCRETE DM

PDF download

Water repellent hydrophobic waterproofing admixture for concrete.

IDROCRETE S

PDF download

Υγρό πρόσθετο με υδατοαπωθητική δράση για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες.

IDROSILEX

PDF download

Πρόσμικτο υδατοαπωθητικό για τσιμεντοκονιάματα σε υγρό ή σκόνη.

MAPECURE E

PDF download

Αντιεξατμιστική μεμβράνη σε υδατικό γαλάκτωμα, για την προστασία των εκτεθειμένων νωπών επιφανειών σκυροδέματος από την ταχεία εξάτμιση του νερού.

MAPECURE SRA

PDF download

Πρόσμικτο ωρίμανσης τσιμεντοειδών κονιαμάτων και σκυρoδεμάτων, που μπορεί να μειώσει την υδραυλική συρρίκνωση και το σχηματισμό μικρο-ρηγματώσεων.

MAPEFIBRE ST42

PDF download

Structural polymer fibres for concrete

MAPEPLAST FV

PDF download

Compaction and fair-faced concrete enhancer.

MAPEPLAST N 10

PDF download

Plasticizing admixture for concrete with low slump loss.

PLANICRETE

PDF download

Γαλάκτωμα συνθετικού καουτσούκ για τσιμεντοκονιάματα, για τη βελτίωση της συγκόλλησης και των μηχανικών αντοχών.

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Request more information - Ζητήστε πληροφορίες