Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων

Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων

Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων

DYNAMON EASY 21

PDF download

Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, υπερρευστοποιητής με βάση τροποποιημένα ακρυλικά πολυμερή, για σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο νερού/τσιμέντου, υψηλές μηχανικές αντοχές και διατήρηση της εργασιμότητας.

FORM RELEASE AGENT DMA 1000

PDF download

Αποκολλητικό γαλάκτωμα για ξύλινα καλούπια σκυροδέματος. Αραιώνεται υποχρεωτικά με νερό, σε καινούργια ή πολύ απορροφητικά καλούπια 1 μέρος DMA 1000 με 5 έως 10 μέρη νερού ενώ σε χρησιμοποιημένα καλούπια 1 μέρος DMA 1000 με 20 μέρη νερού.

FORM RELEASE AGENT DMA 2000

PDF download

Έτοιμο προς χρήση αποκολλητικό λάδι χημικής και φυσικής δράσης για χαλύβδινα, αλουμινένια, και πλαστικά καλούπια σκυροδέματος.

IDROCRETE S

PDF download

Υγρό πρόσθετο με υδατοαπωθητική δράση για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες.

IDROSILEX

PDF download

Πρόσμικτο υδατοαπωθητικό για τσιμεντοκονιάματα σε υγρό ή σκόνη.

MAPECURE E

PDF download

Αντιεξατμιστική μεμβράνη σε υδατικό γαλάκτωμα, για την προστασία των εκτεθειμένων νωπών επιφανειών σκυροδέματος από την ταχεία εξάτμιση του νερού.

MAPECURE SRA

PDF download

Πρόσμικτο ωρίμανσης τσιμεντοειδών κονιαμάτων και σκυρoδεμάτων, που μπορεί να μειώσει την υδραυλική συρρίκνωση και το σχηματισμό μικρο-ρηγματώσεων.

PLANICRETE

PDF download

Γαλάκτωμα συνθετικού καουτσούκ για τσιμεντοκονιάματα, για τη βελτίωση της συγκόλλησης και των μηχανικών αντοχών.

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες