Προϊόντα για την οικοδομή

Εξομάλυνση τοίχου

Εξομάλυνση τοίχου

PLANITOP 100

PDF download

Λεπτόκοκκο κονίαμα, ταχείας πήξης, ανοιχτού γκρι χρώματος για την επισκευή και επιφανειακή εξομάλυνση σκυροδέματος και επιχρισμάτων.

 

PLANITOP 400

PDF download

Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας πήξης για την επιφανειακή επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχη από 1 έως 40 mm σε μία μόνο στρώση.

  fast track

PLANITOP 560

PDF download

Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης, με βάση ασβέστη και τσιμέντο, με εξαιρετικά λεία υφή, για σοβάδες.

PLANITOP SMOOTH & REPAIR

PDF download

Μη συρρικνούμενο, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ομάδας R2, ταχείας πήξης, για την επισκευή και εξομάλυνση του σκυροδέματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μια στρώση πάχους από 3 mm έως 40 mm.

Low emissions     fast track

PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4

PDF download

Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα δομικής ενίσχυσης ομάδας R4, ινοπλισμένο, ταχείας πήξης και μη συρρικνούμενο, για την επισκευή και την εξομάλυνση του σκυροδέματος με πάχος από 3 έως 40 mm σε μία μόνο στρώση.

Low emissions     fast track

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Εξομάλυνση δαπέδου

Εξομάλυνση δαπέδου

MAPEGROUT SV

PDF download

Ρευστό κονίαμα,μη συρρικνούμενο, ταχείας πήξης και ωρίμανσης για την επισκευή του σκυροδέματος και την αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και αστικών κατασκευών.

 

NIVORAPID

PDF download

Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, εξαιρετικά ταχύπηκτο, κατάλληλο και για κατακόρυφες επιφάνειες, για στρώσεις πάχους από 1 έως 20 mm.

Low emissions  fast track Green Innovation

PLANIGROUT 300

PDF download

Εποξειδικό, ρευστό κονίαμα, τριών συστατικών για αγκυρώσεις ακριβείας.

PLANITOP FAST 330

PDF download

Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης, που εφαρμόζεται σε πάχος από 3 έως 30 mm, για την εξομάλυνση δαπέδων και τοίχων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

  fast track Low emissions

TOPCEM PRONTO

PDF download

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο κονίαμα, υψηλής θερμιικής αγωγιμότητας με κανονικό χρόνο πήξης για την προετοιμασία μη συρρικνωμένων τσιμεντοειδών δαπέδων ταχείας ξήρανσης (4 ημέρες).

Low emissions  fast track

TOPCEM

PDF download

Ειδικό υδραυλικό συνδετικό για την προετοιμασία μη συρρικνούμενων τσιμεντοειδών δαπέδων, με κανονικό χρόνο πήξης και ταχεία ξήρανση (4 ημέρες).

Low emissions fast track

ULTRAPLAN ECO

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, με πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για στρώσεις πάχους από 1 έως
10 mm.

Der Blau Engel Low emissions  fast track

ULTRAPLAN MAXI

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις πάχους από 3 έως 40 mm.

Low emissions  fast track

ULTRAPLAN

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις πάχους από 1 έως 10 mm.

Der Blau Engel Low emissions  fast track

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Επισκευαστικά σκυροδέματος

Επισκευαστικά σκυροδέματος

EPOJET

PDF download

Υπέρρευστη, εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών για ενέσεις και αγκυρώσεις.

 

MAPEFER

PDF download

Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την προστασία ράβδων οπλισμού.

MAPEFER 1K

PDF download

Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την προστασία των ράβδων οπλισμού.

MAPEGROUT FAST-SET

PDF download

Μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο κονίαμα ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης για επισκευή σκυροδέματος.

 fast track

MAPEGROUT HI-FLOW

PDF download

Ινοπλισμένο, ρευστό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για επισκευή σκυροδέματος.

MAPEGROUT T40

PDF download

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, μέσης αντοχής (40 MPa) για επισκευή σκυροδέματος.

STABILCEM

PDF download

Υπέρρευστο, διογκούμενο, τσιμεντοειδές, συνδετικό υλικό για ενέσιμα κονιάματα, γαρμπιλοδέματα και σκυροδέματα.

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Προϊόντα αγκύρωσης

Προϊόντα αγκύρωσης

EPORIP

PDF download

Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, για κατασκευαστικούς αρμούς κυροδέτησης και για μονολιθική σφράγιση ρωγμών σε τσιμεντοκονίες δαπέδων.

ADESILEX PG1

PDF download

Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών για συγκόλληση δομικών στοιχείων.

MAPEFILL

PDF download

Υψηλής ρευστότητας, διογκούμενο τσιμεντοκονίαμα για αγκυρώσεις.

MAPEFIX VE SF

PDF download

Χημικό αγκύριο με βάση υβριδικές ρητίνες βινυλεστέρα, χωρίς στυρένιο για δομικά
φορτία. Πιστοποιημένο για στριφόνια, αναμονές, σεισμικά φορτία C1.

fast track     

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Αστάρια

Αστάρια

ECO PRIM GRIP

PDF download

Βελτιωτικό πρόσφυσης και αστάρι, έτοιμο προς χρήση, με βάση συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και πυριτικά αδρανή, με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών (VOC). Κατάλληλο για σοβάδες, εξομαλυντικά και επιπεδωτικά κονιάματα και κόλλες για κεραμικά πλακίδια.

MAPEPRIM SP

PDF download

Αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη, για επιπεδωτικά κονιάματα και κόλλες σε μη απορροφητικές επιφάνειες.

PRIMER G

PDF download

Αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών VOC.

PROSFAS

PDF download

Αστάρι σταθεροποίησης, χωρίς διαλύτη, σε διάλυμα νερού, με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης σε τσιμεντοκονιάματα.

TRIBLOCK P

PDF download

Εποξειδικό τσιμεντοειδές αστάρι τριών συστατικών, για τη στεγάνωση επιφανειών με παραμένουσα υγρασία, περιλαμβανομένων και των μη απορροφητικών.

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες