Προϊόντα για την οικοδομή

Επισκευαστικά σκυροδέματος

Επισκευαστικά Σκυροδέματος

BENFERCURE FERRI

Προστατευτικό από τη διάβρωση

PDF download

Προϊόν μονοσυστατικού τσιμέντου σε μορφή σκόνης, με επιλεγμένα αδρανή, πολυμερή και ειδικά πρόσθετα αναστολής της διάβρωσης. Η σύνθεσή του σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να αποτρέπει το σχηματισμό σκουριάς σε ενισχυτικές ράβδους χάρη στις αδιάβροχες και ατμοσφαιρικές του ιδιότητες αντοχής στα αέρια και την αλκαλικότητά του. Όταν αναμειγνύεται με νερό, γίνεται ένα πολύ συγκολλητικό τιξοτροπικό κονίαμα που απλώνεται εύκολα με πινέλο, που ενδείκνυται επίσης ως προαγωγέας πρόσφυσης.

BENFERCURE-VARIO-40

Κονιάματα ταχείας πήξης και ταχείας σκλήρυνσης για επισκευή υποβαθμισμένων κατασκευών από σκυρόδεμα, για προστασία από τη διάβρωση του χάλυβα οπλισμού, για επιφανειακή προστασία σκυροδέματος

PDF download

Τα BENFECURE-VARIO-10 και BENFERCURE-VARIO-40 είναι θιξοτροπικά κονιάματα που χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση οριζόντιων, κάθετων και εναέριων προφίλ επιφανειών σκυροδέματος σε πάχος έως 40 mm και για επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα υπό δυναμικό φορτίο (κάτω από δρόμους, σιδηροτροχιές από σκυρόδεμα). Είναι κατάλληλα για επισκευή υποστυλωμάτων, ελαττωμάτων όπως χαλίκι, ράμπες και βιομηχανικά δάπεδα. Χάρη στις ιδιότητές τους επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη λειτουργία γιατί δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε χάλυβα οπλισμού, δεν χρειάζεται πρόσθετο κονίαμα εξομάλυνσης και μπορεί να φινιριστεί με διαπνέον χρώμα μετά από 3 ώρες μόνο. Είναι δυνατή η ανάμειξη BENFECURE-VARIO-10 και BENFERCURE-VARIO-40 για να έχετε μια πάστα μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι μάρκες μας

Read more


Εξομάλυνση τοίχου

Εξομάλυνση Τοίχου

TRIOTECH-30

Ανθεκτική σύνθεση για τοίχους και δάπεδα

PDF download

Το TRIOTECH-30 είναι ένα τροποποιημένο πολυμερές, με βάση το τσιμέντο ισοπεδωτικό κονίαμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ομοιόμορφων υποστρωμάτων για επακόλουθες εφαρμογές στεγανοποίησης ή πλακιδίων. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές για ισοπέδωση και λείανση ανομοιόμορφων επιφανειών τοίχου, οροφής και δαπέδου με βάση ορυκτά που πρόκειται να στεγανοποιηθούν ή να επενδυθούν με πλακάκια. Επίσης για χρήση κάτω από στεγανοποίηση σε δεξαμενές πισίνας και εξωτερικούς χώρους.

 

Οι μάρκες μας

Read more


Κονιάματα

Κονιάματα

BENFERPLASTER – 07 WHITE

Κονίαμα κονιάματος ενισχυμένο με κόλλα/επιπεδωτικό για θερμομόνωση

PDF download

Το BENFERPLASTER-07 WHITE είναι ένα συγκολλητικό/επιπεδωτικό κονίαμα, ενισχυμένο με ίνες για σύστημα εξωτερικής μόνωσης και φινιρίσματος, του οποίου η σύνθεση είναι τσιμέντο, αδρανή με επιλεγμένο μέγεθος κόκκου με διάμετρο μικρότερη από 0,7 mm, συνθετικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Η φόρμουλα του έχει δημιουργηθεί και αναπτυχθεί για να κολλάει με γρήγορο και ασφαλή τρόπο όλες τις σανίδες που χρησιμοποιούνται στην εξωτερική θερμομόνωση. Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ισοπέδωση με τη χρήση πλέγματος από υαλοβάμβακα σε μονωτικά πάνελ και επιφάνειες σκυροδέματος.

Οι μάρκες μας

Read more


Εξομάλυνση δαπέδου

Εξομάλυνση δαπέδου

MULTIPLAN-12

Αυτοεπιπεδούμενο λείανση έως 12 mm

PDF download

Το MULTIPLAN-12 χρησιμοποιείται σε πάχη από 1-12 mm για λείανση, επισκευή και ισοπέδωση. Κατάλληλα υποστρώματα είναι δάπεδα από σκυρόδεμα σύμφωνα με το DIN 1045, θερμαινόμενα και μη θερμαινόμενα τσιμεντοκονιάματα σύμφωνα με το DIN 18560, παλιά, καλά συγκολλημένα φινιρίσματα πλακιδίων και γρήγορες τσιμεντοκονίες (π.χ. SOLIDONE PRONTO). Δεν είναι κατάλληλο ως επιφάνεια χρήσης χωρίς πρόσθετα φινιρίσματα. Κατάλληλα υποστρώματα που έχουν ισοπεδωθεί με MULTIPLAN-12 μπορούν να καλυφθούν με πλακάκια, χαλιά με βελόνα, φινιρίσματα υφασμάτων, PVC.

MULTIPLAN-30

Αυτοεπιπεδούμενο υπόστρωμα έως 30 mm

PDF download

Το MUILTIPLAN-30 χρησιμοποιείται για λείανση και ισοπέδωση σε στρώσεις πάχους 1 – 30 mm. Κατάλληλες επιφάνειες είναι δάπεδα από σκυρόδεμα σύμφωνα με το γερμανικό βιομηχανικό πρότυπο DIN 1045, θερμαινόμενες και μη θερμαινόμενες τσιμεντοκονίες κατά DIN 18560, παλιές σκληρυμένες επιφάνειες πλακιδίων και τσιμεντοκονίες ταχείας σκλήρυνσης (για παράδειγμα SOLIDONE PRONTO). Το MUILTIPLAN-30 είναι κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και χώρους που υπόκεινται σε φορτία υγρασίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εφαρμοστεί εκ των προτέρων ένα κατάλληλο στεγανωτικό σύνθετο BENFER. Εκτός από την ήδη σχεδιασμένη επιφάνεια, δεν είναι κατάλληλη ως επιφάνεια φθοράς χωρίς πρόσθετη επίστρωση.

Οι μάρκες μας

Read more


Εξομάλυνση τοίχου

Εξομάλυνση τοίχου

PLANITOP 100

PDF download

Λεπτόκοκκο κονίαμα, ταχείας πήξης, ανοιχτού γκρι χρώματος για την επισκευή και επιφανειακή εξομάλυνση σκυροδέματος και επιχρισμάτων.

 

PLANITOP 400

PDF download

Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, ταχείας πήξης για την επιφανειακή επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχη από 1 έως 40 mm σε μία μόνο στρώση.

  fast track

PLANITOP 560

PDF download

Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης, με βάση ασβέστη και τσιμέντο, με εξαιρετικά λεία υφή, για σοβάδες.

PLANITOP SMOOTH & REPAIR

PDF download

Μη συρρικνούμενο, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ομάδας R2, ταχείας πήξης, για την επισκευή και εξομάλυνση του σκυροδέματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μια στρώση πάχους από 3 mm έως 40 mm.

Low emissions     fast track

PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4

PDF download

Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα δομικής ενίσχυσης ομάδας R4, ινοπλισμένο, ταχείας πήξης και μη συρρικνούμενο, για την επισκευή και την εξομάλυνση του σκυροδέματος με πάχος από 3 έως 40 mm σε μία μόνο στρώση.

Low emissions     fast track

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Εξομάλυνση δαπέδου

Εξομάλυνση δαπέδου

MAPEGROUT SV

PDF download

Ρευστό κονίαμα,μη συρρικνούμενο, ταχείας πήξης και ωρίμανσης για την επισκευή του σκυροδέματος και την αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και αστικών κατασκευών.

 

NIVORAPID

PDF download

Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, εξαιρετικά ταχύπηκτο, κατάλληλο και για κατακόρυφες επιφάνειες, για στρώσεις πάχους από 1 έως 20 mm.

Low emissions  fast track Green Innovation

PLANIGROUT 300

PDF download

Εποξειδικό, ρευστό κονίαμα, τριών συστατικών για αγκυρώσεις ακριβείας.

PLANITOP FAST 330

PDF download

Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης, που εφαρμόζεται σε πάχος από 3 έως 30 mm, για την εξομάλυνση δαπέδων και τοίχων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

  fast track Low emissions

TOPCEM PRONTO

PDF download

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο κονίαμα, υψηλής θερμιικής αγωγιμότητας με κανονικό χρόνο πήξης για την προετοιμασία μη συρρικνωμένων τσιμεντοειδών δαπέδων ταχείας ξήρανσης (4 ημέρες).

Low emissions  fast track

TOPCEM

PDF download

Ειδικό υδραυλικό συνδετικό για την προετοιμασία μη συρρικνούμενων τσιμεντοειδών δαπέδων, με κανονικό χρόνο πήξης και ταχεία ξήρανση (4 ημέρες).

Low emissions fast track

ULTRAPLAN ECO

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, με πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για στρώσεις πάχους από 1 έως
10 mm.

Der Blau Engel Low emissions  fast track

ULTRAPLAN MAXI

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις πάχους από 3 έως 40 mm.

Low emissions  fast track

ULTRAPLAN

PDF download

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις πάχους από 1 έως 10 mm.

Der Blau Engel Low emissions  fast track

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Επισκευαστικά σκυροδέματος

Επισκευαστικά σκυροδέματος

EPOJET

PDF download

Υπέρρευστη, εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών για ενέσεις και αγκυρώσεις.

 

MAPEFER

PDF download

Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την προστασία ράβδων οπλισμού.

MAPEFER 1K

PDF download

Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την προστασία των ράβδων οπλισμού.

MAPEGROUT FAST-SET

PDF download

Μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο κονίαμα ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης για επισκευή σκυροδέματος.

 fast track

MAPEGROUT HI-FLOW

PDF download

Ινοπλισμένο, ρευστό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για επισκευή σκυροδέματος.

MAPEGROUT T40

PDF download

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, μέσης αντοχής (40 MPa) για επισκευή σκυροδέματος.

STABILCEM

PDF download

Υπέρρευστο, διογκούμενο, τσιμεντοειδές, συνδετικό υλικό για ενέσιμα κονιάματα, γαρμπιλοδέματα και σκυροδέματα.

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Προϊόντα αγκύρωσης

Προϊόντα αγκύρωσης

EPORIP

PDF download

Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, για κατασκευαστικούς αρμούς κυροδέτησης και για μονολιθική σφράγιση ρωγμών σε τσιμεντοκονίες δαπέδων.

ADESILEX PG1

PDF download

Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών για συγκόλληση δομικών στοιχείων.

MAPEFILL

PDF download

Υψηλής ρευστότητας, διογκούμενο τσιμεντοκονίαμα για αγκυρώσεις.

MAPEFIX VE SF

PDF download

Χημικό αγκύριο με βάση υβριδικές ρητίνες βινυλεστέρα, χωρίς στυρένιο για δομικά
φορτία. Πιστοποιημένο για στριφόνια, αναμονές, σεισμικά φορτία C1.

fast track     

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Αστάρια

Αστάρια

ECO PRIM GRIP

PDF download

Βελτιωτικό πρόσφυσης και αστάρι, έτοιμο προς χρήση, με βάση συνθετικές ακρυλικές ρητίνες και πυριτικά αδρανή, με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών (VOC). Κατάλληλο για σοβάδες, εξομαλυντικά και επιπεδωτικά κονιάματα και κόλλες για κεραμικά πλακίδια.

MAPEPRIM SP

PDF download

Αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη, για επιπεδωτικά κονιάματα και κόλλες σε μη απορροφητικές επιφάνειες.

PRIMER G

PDF download

Αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών VOC.

PROSFAS

PDF download

Αστάρι σταθεροποίησης, χωρίς διαλύτη, σε διάλυμα νερού, με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης σε τσιμεντοκονιάματα.

TRIBLOCK P

PDF download

Εποξειδικό τσιμεντοειδές αστάρι τριών συστατικών, για τη στεγάνωση επιφανειών με παραμένουσα υγρασία, περιλαμβανομένων και των μη απορροφητικών.

Οι μάρκες μας

MAPEI Cyprus

Read more


Request more information - Ζητήστε πληροφορίες